ارتباطات سازنده کلید طلایی پیشرفت و موفقیت

0 62

محمد کرمانی

هفته ای که در آن قرار داریم و پیش روی ماست چندین مناسبت دارد. هفته احسان و نیکوکاری نامیده شده است. همزمان هفته درختکاری است. سالروز درگذشت مُصلح بزرگ اسلامی سید جمال الدین اسدآبادی هم در چهارشنبه همین هفته واقع شده است. ما در این سر مقاله سعیِ در پرداختن متوازن به همه ی آنها را داریم.

۱- واقعیت این است که به قول روانشناسان، ارتباطات سازنده کلید طلایی پیشرفت و موفقیت است. ما چهار نوع ارتباط مشخص داریم. رابطه ی ما با خودمان، رابطه ی ما با دیگران، رابطه ی ما با طبیعت و رابطه ی ما با یگانه هستی یعنی حضرت پروردگار عالمیان

۲- رابطه ی ما با مبداء کائنات و نحوه ی دیدار و مواجه ی ما با خالق کائنات و رازق مخلوقات، اشکال گوناگون دارد. به تعبیر عُرفا و اندیشمندان«الطرق الی الله بعدد انفاس الخلایق» یعنی به تعداد انسان هایی که پس از آدم و حوا تا امروز آمده اند و از امروز تا قیامت خواهند آمد، روش یکتاپرستی و فهم توحیدی وجود دارد. قطعاً سلیم ترین و متعادل ترین شیوه عمق بخشیدن به یکتاپرستی، همان است که در تعالیم دین مبین اسلام و مفاهیم فرهنگ غنی شیعی ما آمده است و به سبکی باورمند تا رسیدن به عین الیقین در معرفت کردگار طریقی روشمند، از مسیر انجام واجبات الهی و تَرک مُحرمات خداوندی با سلوکی جهت مند از مسیر خالص سازی اعمال نیکو و ترک بدی ها و با حرکتی هوشمند از مسیر بازخوردگیری روزانه و مراقبت از رابطه خود و حضرت پروردگار و رفع ایرادات و اشکالات وارد بر آن از مسیر با توبه و انابه معنا پیدا می کند.

۳- دومین رابطه ی بدیهی ما انسانها در نحوه ی مواجه ما با تمامی جلوه های طبیعت آشکار می گردد. ما همین یک زمین را داریم. در همین یک اتمسفر تنفس می کنیم. منابع آب در دسترس ما محدود است. مهمتر از همه ی اینها ظرفیت خود پالایشی و تصفیه ی خود بخودی تمامی ابعاد سه گانه آب، هوا و خاک به آستانه تحمل اش رسیده است.

۴- آنچه با طبیعت کرده ایم، خودمان کرده ایم. آلودگی آب ها و تولید این حجم بالا از فاضلاب های شهری و صنعتی، آلودگی هوای شهرها و محیط های صنعتی، آلودگی خاک، بیابان زائی و ریزگردهایی که امکان تنفس سالم را از نیمی از مردم کشور ما گرفته است.

۵- هفته درختکاری پاسخ معکوس و معقولی از سوی ما به این عملکرد  نامعقول  و نامربوط خود ماست. در یکصد سال گذشته سطوح تحت پوشش های طبیعی  و درخت و جنگل ها به یک سوم خود کاهش یافته است. برای مبارزه  با ریزگردها و امکان تنفس سالمِ دوبارهِ خودمان نیازِ به کاشت حداقل ده میلیون اصله نهال در ایران و عراق می باشد. خود کرده را تدبیری اگر باشد از معبر اصلاح عملکرد و تغییر عمیق در سبک زندگی خود او می گذرد.

۶- سومین رابطه ی ما، رابطه ی یکایک ما با همدیگر است. ما مدنیِ بالطبع آفریده شده ایم و مناسبات اجتماعی و اقتصادیِ ما اساس هر نوع تعاملات سازنده ی ما با یکدیگر را تشکیل می دهد. این هفته در نزدیکترین فاصله زمانی به عید سعید نوروز، هفته نیکوکاری نامیده شده است. هر جامعه ی بشری به ده دَهک از منظر برخورداری های اقتصادی و اجتماعی تقسیم می شود که به آن توزیع نرمال گرفته می شود. ما به عنوان شهروندان ایرانی و انسان های مُوحد در هر یک از دهَک ها که باشیم، هموطنان و همشهریانی داریم که از نظر برخورداری های اقتصادی از ما ضعیف ترند. یعنی ما از ایشان برخوردارتریم. نیکوکاری به آنها بدیهی ترین وظیفه انسانی هر یک از ماست. یکی از ملموس ترین اشکال نیکوکاری، کمک اقتصادی به ضُعفا، فقرا، در راه ماندگان، گرفتاران و خویشان و اقوام نیازمند است. باورهای توحیدی و آموزه های دینی ما هم بر همین معنا تاکید فراوانی دارد. انفاق از مال عملی محبوب نزد خداوند است.

۷- دل کارنگی نویسنده ی شَهیر حوزه آیین زندگی می گوید: همواره با نود درصد درآمد ماهیانه خود زندگی کنید و ده درصد آن را برای کسانی که از شما ضعیف ترند اختصاص دهید. شیخ اَجل سعدی شیراز هم قرنها پیش فرمود:

تو نیکی میکن و در دجله انداز                     که ایزد در بیابانت دهد باز

بالاتر و زیباتر از اینها امام حسین(ع) در مناجات پُر عظمت عرفه می فرماید: «خدایا تو روزی بخش مایی. تو خودت به ما بخشیده ای و حال از آنچه خودت به ما بخشیده ای طلب قرض و انفاق می فرمایی» و در کتاب خدا قرآن کریم نیز جبران انفاقی که همراه با اخلاق خُوش و بی منت باشد را تضمین نموده است. معادل آن، ده برابر آن، صد برابر آن، هفتصد برابر آن، یا بیش از آن را در دنیا و آخرت به ما باز می گرداند.

۸- چهارمین و آخرین رابطه ی ما ارتباط وثیق، عمیق و ارگانیک هر یک از ما با خودمان است. سید جمال الدین اسدآبادی مُصلح بزرگ و جهانگرد غرب شناس، از متن جامعه ی ایرانی برخواست و در دامان علمای تراز اول دینی معاصرش به اجتهاد رسید. چند دهه زندگی در خارج از مرزهای سرزمینی ایران از مصر تا فرانسه را تجربه نمود. جمله ی معروفی دارد می گوید: در شرق مسلمانان و در غرب اسلام را دیدم.

۹- رابطه ی ما با خودمان آسیب جدی دیده است. ما نیازمندیم حداقل نیم ساعت در روز، یا سه و نیم ساعت در هفته فعالیت فیزیکی داشته باشیم و به جسم خود رسیدگی کنیم. ما بایستی حداقل در روز یک ساعت و در هفته، هفت ساعت فعالیتِ ذهنی و مطالعاتی داشته باشیم. باید به عنوان انسان های موحد در روز و در پنج وعده حداقل یک و نیم ساعت یا هفته ای ده و نیم ساعت فعالیت معنوی و روحی داشته باشیم. رابطه ی ما با طبیعت، رابطه ی ما با همنوعان و رابطه ی ما با حضرت پروردگار زمانی به سمت الگوی مطلوب حرکت خواهدکرد که رابطه ی ما با خودمان سامان یابد. “من عرف نفسه فقد عرف ربه” این فقط در مقام نظر و مطالعات تئوری محقق نمی شود، بلکه در ورطه اقدام و عمل و با انضباطِ فردی و اجتماعی و تعهد معطوف به عمل نیکو و همراستای با قوانین کائنات و اوامر خدای خالق جهان و پروردگار عالمیان، می تواند ما را به سمت و سویی ببرد که اسلام و مسلمانی توامان در زندگی یکایک ما با همدیگر متجلی شود.

۱۰- به یاد داشته باشیم که پیشرفت ملی در گرو پیشرفت یکایک همه ی ما با همدیگر است. پیشرفت متوازن ملی مستلزم توجه همزمان ما به رابطه چهارگانه ما با خودمان، رابطه ی ما با دیگران شامل زن و فرزند، پدر و مادر، خویش و آشنا، خویش و همسایه، همکار و آشنا و همه ی هم نوعانی که گاهی از ما ضعیف ترند و همچنین در رابطه ی ما با طبیعت و ایجاد رابطه ی مطلوب و معقول با تمامی جلوه های آن بویژه رابطه ی ما با آب، هوا و خاک و بالاتر از همه ی اینها رابطه ی ما با حضرت پروردگار هویدا می گردد.

حرکت کنیم با هم قوی تریم. ایران را دوباره از نو بسازیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.