ارتباط نزدیک فرهنگ و استراتژی بازاریابی

شناخت بهتر بازار با مردم شناسی

0 16

مدتهاست که کشف شده فرهنگ بر مصرف کنندگان تأثیر می گذارد به عنوان مثال در سال ۱۹۴۹ دوسن بری مشاهده کرد که تمام فعالیت هایی که در آن مردم دخیل هستند از لحاظ فرهنگی شخص است و تقریباً تمام خرید کالاهایی که صورت می گیرد برای این است که راحتی فیزیکی آنها را بوجود بیاورد تا بدین وسیله زندگی فرهنگی آنها را در پی داشته باشد.

بنابراین فهم فرهنگ به بازاریاب کمک می کند تا عکس العمل مشتریان به استراتژی های بازاریابی را تفسیر نمایند. گاهی اوقات راهنمایی ومردم شناسان فرهنگی به منظور رسیدن به فهم وشناخت بهتر بازار صورت می گیرد. مردم شناسان قادرند که به بازاریابان درشناخت فرهنگی وشیوه ا ی که درافراد وجامعه منعکس می شود کمک نمایند. درزیر چندین نمونه ازفرهنگ وجود دارد.

– ویژگی یا خصوصیت ملی یا تفاوت هایی که یک گروه ملی را از گروه دیگر متمایز می سازد. این ها مانند اختلافات فرهنگی جزئی تری می باشند که با توجه به آنها می توان آمریکایی ها، سوئدی ها، آلمانی ها و برزیلی ها را از یکدیگر شناخت.

-اختلافات در زیر مجموعه های فرهنگی نیز وجود دارد مانند سیاه ها، یهودیان و هیسپانیک ها.

-زبان آرم اشاره، وضعیت، نوع غذاونوشیدنی همگی اینها نکات راهنمایی کننده غیر زبانی رفتاری می باشند.

-اهمیت علائم در یک جامعه ، علم اشاره ها (semioics) ساختاری را برای مطالعه و تجزیه اینکه چگونه علائم در یک فرهنگ کاربرد دارند فراهم می کند به عنوان مثال تبلیغاتی از علائم اشاره برای سرمایه گذاری روی کالاها استفاده می کنند.

-نکات ممنوع و منع شده در یک فرهنگ که در ارتباط با چیزهای مختلفی مانند استفاده از یک رنگ ، یک جمله یا یک نشانه می باشند.

-فعالیت های فرقه ا ی که در آن افرادی که در خانه کار یا بازی، شرکت دارند همگی اعضای یک گروه هستند.

چنین رفتاری در مکانهایی و مواقع ثابتی رخ می دهد و به صورت سمبولیک می باشد. آئین و تشریفات مسافرت از جمله رویدادهای فرقه ا ی می باشد که اشاره به مواقعی در زندگی شخص داردکه در یک مکان یا وضعیت به مکانی دیگر یا وضعیتی دیگر می رسدمانند تحصیل، ازدواج، بازنشستگی و مرگ.

مردم شناسان به بازاریابان کمک می کنند که تشخیص دهند کالاهای آنها می تواند معانی فرهنگی را منتقل سازد. این عمل از طریق فرآیندی صورت می گیرد که در آن معنی فرهنگی برگرفته از جهان فرهنگی ویژه ا ی می باشد و به کالای مورد نظر مشتری از طریق تبلیغات و سیستم مد منتقل می گردد و از این کالاها سپس وارد زندگی شخص مشتریان از طریق عادات مصرفی ویژه وارد می شود. بخش های زیر را در زندگی مدرن رفتارهای فرقه ا ی به عنوان بخش مهمی از فرهنگ ما نشان می دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.