از اقتصـاد مبتنـی بر دانـش چه میدانیـد؟

0 20

اقتصاد مبتنی بر دانش چیست ؟

این عبارت یا عبارتهای معادل آن مانند اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات ( ، ) ITاقتصاد دیجیتالی ، اقتصاد مبتنی بر وب و … چه مصدق بیرونی می تواند داشته باشد ؟ الگوهای جدید کار و ارزش چیست؟ بنیان اقتصاد مبتنی بر دانش را ۴چیز تشکیل  می دهد :
-۱شبکه به مفهوم بستر جریان اطلاعات ، یعنی آنچه مؤلفه های اقتصادی را بهم پیوند می زند .
-۲فناوری اطلاعات ، روشها و افزارهایی که داده ها را با حاشیه اطمینان مناسب، جابجا می کند .
-۳ابزارهای برنامه های اینترنتی
-۴فرایند تولید دانش گفته می شود اقتصاد مبتنی بر دانش از ادغام سه بخش تشکیل یافته است :
الف ) بخش مخابرات و ارتباطات از راه دور
ب ) تامین کنندگان اینترنت
ج ) تامین کنندگان دانش
به عبارت دیگر ، بنیان اقتصاد مبتنی بر دانش ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ( )
ICTمی باشد. همه مناسبات و بسترهای مورد نیاز برای فعالیت های اقتصادی به نوعی با ICTارتباط پیدا می کند .
مناسبات اساسی اقتصاد مبتنی بر دانش عبارتند از :
* محصول : دانش
* منابع تولید : اطلاعات
* ابزار و بستر تولید : فناوری اطلاعات و ارتباطات ( سیستم عصبی دیجیتالی )
* چالش اساسی : مشتری گرایی
* بازار : شبکه مجازی ( وب )
* مشتری : تولید کننده

نقش اطلاعات در اقتصاد

با هر بینشی که به اقتصاد مبتنی بر دانش نگریسته شود، دگرگونی مفهوم آن در برابر مفاهیم سنتی کسب و کار آشکارا دیده می شود . در این الگو ، اطلاعات ابزار تولید و ابزار کسب و کار می باشد. به تعبیر بیل گیتس ، اطلاعات در آغاز سده ۲۱با سرعت اندیشه حرکت می کند . این ویژگی سرعت جابجائی اطلاعات ، مهمترین ویژگی محصولات در دهه ۲۰۰۰می باشد . پیروزی در کسب و کار ، به سهولت جریان اطلاعات و مناسب بودن بسترهای جریان آن بستگی دارد . سازمانی که بخواهد در کلاس جهانی به کسب و کار بپردازد بایستی با این سرعت اطلاعات را بدست آورد ، آنها را پردازش نماید و در فرآیندهای تولید ارزش بکار ببرد . اگر کالای این دوران دانش است و مواد اولیه آن ، داده ها و اطلاعات می باشد و اگر این ها با سرعت خطور اندیشه در ذهن می توانند جابجا شوند ، دیگر مشخصه ها و ویژگی های مرتبط با محصول هم بایستی با این سرعت تناسب و بستگی داشته باشد . برای مثال ، طول عمر محصول ( دانش ) ، به عنوان یک ویژگی مهم محصول ، بایستی در  قیاس سرعت خطور اندیشه در ذهن سنجیده شود . مفهوم این عبارت این است که اگر دانش ( محصول ) تولید شده نتواند بسرعت بکار گرفته شود ، بیان می شود ، دیگران در عرصه رقابت آن را بکار می گیرند و سازمان ما در این پیکار نیازمند دانش نوتری می شود ، دانش پیشین به ضایعات تبدیل می شود . اگر در گذشته دوره عمر محصول ( در اینجا دانش ) قرنها به درازا می کشید ، اگر برای دوران پارینه چندین ده قرن و دوران کشاورزی چندین قرن و دوران صنعتی چند قرن دوره عمر تصور می شود . مقیاس ارزیابی دوران جدید ، نه قرن که دهه خواهد بود . در همین مقیاس هم انتظارات مشتریان بشدت دگرگون شده است .
در قرن ۱۹و ۲۰ مشتری در پی محصول بود تا نیازمندی خود را به نحوی ارضا نماید . بنابراین سلیقه او مورد توجه نبود . سلیقه ها و انتظارات مشتریان در این دوران قابل مقایسه با آن شرایط نیست . بنابراین همه چیز در عصر اطلاعات بایستی با مقیاس خاص خود سنجیده شود .
توسعه محصول جدید ، نحوه فراورش و مدیریت محصول جدید و همه ویژگی های متناظر با آن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.