بازی زلزله با ارکان مدیریتی در ایران

0 61
  1. زلزله ای ۷.۳ تا ۷.۶ در مقیاس ریشتر غربی ترین مناطق ایران و شرقی ترین مناطق عراق را لرزاند و تَلی از خاک در چندین شهر و چند صد روستای کشور بجای گذاشت و جان نزدیک به پانصد نفر از هموطنان ما را گرفت و بیش از ده هزار خانواده ی مصدوم را غم زده و داغدار نمود.
  2. مرکز این زلزله در کشور عراق بود. در کردستان عراق بود. در جائیکه کردهای عراقی در سی سال گذشته با گرفتن ۱۷ درصد از سهم فروش نفت از دولت مرکزی، اقلیم کردستان عراق را از نو ساختند. با اصول مهندسی و استانداردهای معماری هم ساختند. بدانیم و بر این دانسته ی خود تامل کنیم که عراق در این زلزله کمتر از یک بیستم ما کشته داد.
  3. در عالم مدیریت، نظریه ی بازی ها یا Game Theory یکی از تئوری های مطرح و جدی در تحلیل مسائل کلان و اَبَر روندها تا بررسی رفتارهای اجتماعی یکایک ما انسانها و دولت مردان در کشورهای مختلف است. نظریه ی بازی ها از طریق تبدیل مسائل به بازی های ساده، امکان درک و فهم ما را از آنها ساده و قابل فهم تر می نماید.
  4. انواع بازی ها در نظریه ی بازی ها، شامل بازی های همکارانه، بازهای غیر همکارانه، بازی های همزمان، بازی های ترتیبی، بازی های اطلاعات کامل، بازهای اطلاعات ناقص، بازهای تکراری، بازی های یک مرتبه ای، بازی جمع صفر و بازی جمع غیر صفر می باشد که شرح و توضیح هر یک را می توان در اینترنت جستجو کرد.
  5. در مثال عملی و آشنا، بازیِ سنگ، کاغذ قیچی، بازیِ دیکتاتور، بازیِ اولتیماتوم، بازیِ اعتماد، بازیِ دو راهی زندان، بازیِ کالای عمومی، بازیِ همسران در مقیاس خانوادگی یا همان بازی احزاب در مقیاس اجتماعی، نمونه ی آنها می باشد که باز هم شرح بیشتر آن در همان اینترنت موجود است.
  6. بازیکنان یا کنشگران، اقدامات یا کنشها و پلی آف یا بازده مطلوبیت در کنار ترتیب بازی و اطلاعات بازیکنان اجزای هر یک از این بازی ها هستند. پیش فرض همه ی این بازی ها این است که بازیگران، کنشگران عاقل و خودخواه هستند و به دنبال وضعیت مطلوب و بهینه خودشان می گردند.
  7. از سرمقاله های متعدد پیشرفت ملی بخاطر داریم که ما دارای چهار خودمان، هستیم. خودِ شخصی خودمان، خودِ خانوادگی خودمان، خودِ حرفه ای سازمانی خودمان و خودِ ایرانی، انسانی و اجتماعی خودمان. اما تو گویی همه چیز در جهت خودِ شخصی ما و بعضا خانوادگی ما و مطلوبیت بهینه آنها جهت پیدا کرده است و بسیاری از ما در بازی تکراری با اطلاعات ناقص با روندی ترتیبی و با شکلی غیر همکارانه و در یک کلام با بازی با جمعِ صفر گرفتار شده ایم.
  8. رئیس جمهور روحانی در بازدید از مناطق زلزله زده در بیانی صادقانه گفت: “نظام پیمانکاری دولتی ما را فساد برداشته است. ساختمانی که دو سال پیش افتتاح کرده ایم، فرو می ریزد و کنارش خانه های عادی مردم سالم می ماند”. و البته این فساد فراگیرتر از آن است که فقط آن را در دولت بدانیم. این فساد فراگیر، جدی ترین مانع بر سَر پیشرفت ملی ما ایرانیان است و حتی جان شهروندان ما را در یک حادثه طبیعی حداقل بیست برابر بیشتر از همسایه ما می گیرد.
  9. تکرار می کنم این بازی دو سر زیانِ جمع صفرِ غیر همکارانه و ترتیبیِ که بسیاری از ما و حاکمان ما و پیمانکاران ما در آن گرفتار شده ایم ما را به عقب ماندگی می برد، تا جائیکه ساختمان قدیمی ۵۰ ساله ی یک بیمارستان فقط چند تَرک بر می دارد و طرح توسعه ی دو سال ساخت آن فرو می ریزد. این یک ساختمان نیست که فرو می ریزد. این ساختار مدیریتی چهل ساله ی ماست که نیازمند بازبینی تمام عیار قرار گرفته و به بازی زلزله با ارکان مدیریتی در ایران منجر شده است
  10. یادمان باشد پیشرفت ملی در گرو پیشرفت یکایک همه ی ما با همدیگر است. ما ظرفیت پردازشِ محدودیت اطلاعات، غلبه بر احساسات، هنجارهای اجتماعی نامطلوب و انحراف های شناختی جدی خود را تنها از مسیر پذیرش وضع موجود و راههای مشارکت همگانی در بازی های با مطلوبیت بهینه در حوزه های اجتماعی و حرفه ای، امکان دستیابی پیشرفت ملی ایران در خواهیم داشت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.