با این راهکارها، خود را ثروتمند بدانید!

0 28

راهتان را به سمت پولدار شدن باز کنید.

احساس رفاه، ثروت و بی نیازی یکی از احساسات خوب و مطمئنی است که هر انسانی عاقه دارد از این حس خوب، کم یا زیاد داشته باشد.
البته ما فقط نمی توانیم فکر کنیم که پولداریم و با این فکر مدام احساس خوشایندی داشته باشیم. بلکه برای واقعی شدن این حس نیاز به استفاده از روش هایی داریم که با به کارگیری درست آن فی الواقع پولدار شویم. اگر تردید دارید و می گویید من راه های زیادی را امتحان کردم اما به نتیجه نرسیده ام، شانس خودتان را این بار هم امتحان کنید.

به ثروتمند شدن خود ایمان بیاورید

اگر باور دارید که می توانید میلیونر شوید، پس قدرت تحقق آن را نیز به دست خواهید آورد. اما اگر این آرزو را برای خود محال بدانید و دیگران
را مستحق ثروتمند شدن می بینید، هرگز پولدار نخواهید شد. همیشه افراد ثروتمند را به عنوان افرادی موفق تلقی کنید. افرادی که از پول متنفر هستند احتمالا کسانی بوده اند که نتوانسته اند پولدار شوند. بهترین راه برای انجام این کار شناخت خود و ماهیت پول و ثروت است. شما می توانید برای نیل به هدف خود، کتاب هایی که افراد میلیونر نوشته اند مطالعه کنید. با آموزش دیدن و الهام گرفتن همیشگی از دیگران، قادر به کسب ثروتی که در پی آن بوده اید، خواهید بود.

به خدمات رسانی بپردازید

ثروت مادی شما چیزی است که با خدمات شما در جامعه نسبت دارد. مردم همیشه منتظرند کسی به آنها خدمات رسانی کند. بنابراین توسعه خدمات رسانی شما به دیگران می تواند در رسیدن شما به ثروت بسیار تاثیرگذار باشد. وقتی زمان کمک رسانی به دیگران می رسد، باید همه دارایی تان را برای انجام آن کار فدا کنید. منتظر تشویق و تحسین دیگران نباشید. فقط دانه ها را بکارید. طبیعت خودش بقیه مراحل را انجام خواهد داد.

هیچ فرصتی را از دست ندهید

در اطراف شما، هر جایی که زندگی کنید، همیشه فرصت هایی وجود دارند. جامعه به کمک شما نیاز دارد. فقط با باز کردن ذهن و قلب خود به سوی این فرصت ها، می بینید که امکان سود بردن از آنها در زمان مناسب وجود دارد. نباید انتظار داشته باشید به همه فرصت ها پاسخ منفی بدهید و میلیونر هم بشوید. شما باید هر فرصتی را که اسم تان رویش نوشته شده است تصاحب کنید. منافع مالی به سرعت به دست نمی آیند اما با کاشت مداوم دانه ها، سرانجام شاهد محصولی پر بار خواهید بود. پول نتیجه برداشت محصول شما است. دارایی های شما با فعالیت های تان نسبتی مستقیم دارد. انجام هر کار تا آخرین توان و داشتن یک هدف برجسته و بزرگ در زندگی، م یتواند شما را به ثروت برساند.
تمایل به کسب ثروت در نهایت باعث م یشود تا اگر آمادگیش را داشتید، پولدار شوید. هر چه بیشتر دانه (خدمت) بکارید، گیاهان (پول) بیشتری
برداشت خواهید کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.