با حکمت های الهی زندگی کنیم

دنیا جز متاع فریب نیست - مجید مقدم دیمه / کارشناس ارشد و پژوهشگر

0 22

در آیه ۲۰ سوره مبارکه ی الحدید می خوانیم: »بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی، و تجمل پرستی و تفاخر در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است، همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو م یبرد سپس خشک م یشود به گون ه ای که آن را زرد رنگ می بینی، سپس تبدیل به کاه می شود، و در آخرت یا عذاب شدید است، یا مغفرت و رضای الهی، و (به هر حال) زندگی دنیا چیزی جز متاع غرور نیست! »
این آیه، ترسیم گویایی از وضع زندگی دنیا و مراحل گوناگون آن و انگیزه های حاکم بر هر مرحله را نشان می دهد و عمر انسان را به پنج دوره تقسیم می کند:
نخست، دوران کودکی است که زندگی در هاله ای از غفلت و بی خبری و لعب و بازی غرق است.

سپس مرحله ی نوجوانی است که سرگرمی جای بازی را می گیرد و نوجوان به دنبال چیزی است که او را به خود سرگرم کند و از مسائل جدی دور دارد.

مرحله ی سوم دوره ی جوانی و شور و عشق و تجمل پرستی است. پس از این مرحله، مرحله ی چهارم فرا می رسد که احساسات کسب مقام و فخر در انسان زنده می شود.
در مرحله ی پنجم، آدمی به فکر افزایش مال و نفرات و جمع ثروت می افتد. زمان مراحل نخستین تقریبا بر حسب سنین عمر مشخص است؛ ولی زمان مراحل هر دوره از این دوره های پنجگانه، هشت سال از عمر انسان را در بر می گیرد که مجموعا چهل سال می شود و هنگامی که آدمی به این سن رسید، شخصیت او تثبیت می گردد.

ممکن است شخصیت بعضی از انسان ها در همان مرحله ی یکم و دوم متوقف گردد و ذکر و فکرشان تا دم مرگ فراهم کردن خانه و مرکب و لباس زینتی باشد.

اینها کودکانی در سن کهولت و پیرانی با روحیه ی کودکانه هستند. آیه سپس با ذکر یک مثال، آغاز و پایان زندگی دنیا را در برابر دیدگان انسان مجسم کرده است. آری، مراحلی که انسان در طی هفتاد سال یا بیشتر طی می کند، در چند ماه در گیاهان ظاهر می شود و انسان می تواند بر لب کشتزار بنشیند و گذشت عمر و آغاز و پایان آن را در دیداری کوتاه بنگرد »

 

نمونه ج ۲۳ ص ۳۵۱ و اینک در قرآن حکیم ص ۵۴۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.