بزر گترین تهدید بنگا ههای ایرانی

محسن جلال پور

0 31

زمانی در ایران هر فرد می توانست همه نیازهای خود را از شرکت های خانوادگی تامین کند.

اتومبیلش را از « ایران ناسیونال » متعلق به خانواده خیامی می گرفت، مواد غذایی اش را از شرکت های خانواده لاجوردی، دارو و مواد شوینده اش را از شرکت های خانواده خسروشاهی، لوازم خانگی اش را از خانواده برخوردار و کفش مورد نیازش را از خانواده ایروانی تهیه می کرد. امروز اما کمتر نشانی از شرکت های خانوادگی باقی مانده است.
متأسفانه اولین ضربه به شرکت های خانوادگی را مصادره های گسترده ابتدای انقلاب زد. پس از تصویب حکم مصادره اموال صاحبان صنایع توسط شورای انقلاب، بخش قابل توجهی از کسب وکارهای بزرگ از مالکان آنها گرفته شد.

بیشتر این افراد کسب وکارهای خانوادگی داشتند که برخی از معرو فترین آنها خانواده های لاجوردی، خسروشاهی، برخوردار، ایروانی و برادران خیامی هستند.
قدیمی ترین بنگاه های خانوادگی در ایران بیش از ۷۰ سال قدمت دارند و از روزی که بنا گذاشته شد ه اند تا امروز پستی و بلندی های زیادی را پشت سر گذاشته اند. اما به نظر میرسد هرچه زمان گذشته، وضعیت برای فعالیت ای ابنگونه شرکت ها دشوارتر شده است. شرکتی نظیر بوتان را در نظر بگیرید.

که توسط خانواده خلیلی عراقی در سال ۱۳۲۸ راه اندازی شده و تا امروز دو رژیم سیاسی، چندین نخست وزیر و رئیس جمهور، چند کودتا و شبه کودتا، یک انقلاب، تغییر مداوم قوانین، دشوار شدن رویه های کاری، سیاست های نادرست اقتصادی، ناآرامی های سیاسی، مصادره ها، جنگ و تحریم، نااطمینانی، ده ها استیضاح و تغییر دولت و از همه اینها مهم تر صدها مقررات دست و پا گیر و فسادآفرین اقتصادی را پشت سر گذاشته است. مگر شوخی است؟ یک شرکت چقدر توان تطبیق پذیری با شرایط سیاسی را دارد؟
علاوه بر این، درآمد کسب وکارها در ایران به دلیل قوانین خاصی که داریم به خود کسب وکارها برنمی گردد و به صورت سود میان سهامداران تقسیم می شود.

مهم ترین دلیلی که باعث شده فرزندان کارآفرینان ایرانی به تداوم فعالیت بنگاه خانواده علاقه نداشته باشند، دشوار شدن مداوم فضای کسب وکارهای سنتی در ۵۰ سال گذشته است. در نتیجه فرزندان کارآفرینان بنگا ههای دیرپا و خانوادگی یا بار مهاجرت بسته و از کشور خارج شده اند یا به شرکت های نوپا و استارت آپ ها مهاجرت کرده اند.

در حقیقت حجم محدودیت ها و موانعی که در کسب وکارهای سنتی وجود دارد هنوز در کسب وکارهای مدرن به وجود نیامده است. بنابراین پسری که به اندازه پدرش صبر و حوصله ندارد و تعامل با نظام اداری ناسالم را بلد نیست از این فضا میگریزد.
یک روز به خطاب به یکی از دولتمردان محترم گفتم؛ خیلی متاسفم چون امروز ساختار ما به گونه ای عمل می کند که نفع آدم های درستکار انجام کارهای خلاف و نادرست است در حالی که ساختار باید به گونه ای کار کند که نفع آدم های خلافکار در انجام کارهای درست باشد.اشاره کردم که اگر کسی درباره شروع یک کسب وکار از من مشورت بخواهد می گویم شروع نکن چون در این فضای آلوده به رانت هرگز موفق نمی شوی.
متأسفانه مناسبات تیول داری و سرمایه داری دولتی چنان کار را برای کارآفرینان بخش خصوصی تنگ کرده که هیچ کس رغبتی برای سرمایه گذاری ندارد.

علاوه بر این، مداخات گسترده ساختار سیاسی در زندگی و کسب وکار مردم، در همه اشکال، بی انگیزگی ایجاد کرده و زمینه ساز مهاجرت خیلی از آنها شده است. حال چطور ممکن است جوانان خلاق تمایل به ماندن در کشوری را داشته باشند که سیاستمدارانش در همه امورشان دخالت میکنند؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.