– بیست و سومین نمایشگاه بین اللملی پتروشیمی نفت گاز و پالایش به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری کشور

0 108

۱- بیست و سومین  نمایشگاه بین اللملی پتروشیمی نفت گاز و پالایش به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری کشور در حد فاصل ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت برگزار می گردد.

۲- این نمایشگاه با حضور جمع کثیری از صدها شرکت توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت پتروشیمی، نفت، گاز و پالایش ایران برپا می گردد. فرصت بسیار مغتنمی است تا شرکت های فعال در این صنعت نوآوری ها، دستاوردها و محصولات در معرض بازدید متخصصان این صنعت قرار دهند و در نظر قرار دادن بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت فعالیت های خود را هدایت نمایند.

۳- بی هیچ تردیدی پتروشیمی و نفت پیش قراول توسعه صنعتی ایران اسلامی است. و با قدرت ارزش آفرینی یازده تا پانزده برابری محصولات خود در زنجیره صنایع تکمیلی علاوه بر افزایش تا پانزده برابر قیمت محصولات در زنجیره تکمیلی صنایع پتروشیمی نسبت به بهای نفت خام بعنوان درگاه اشتغال ملی نیز محسوب می گردد.

۴- در عظمت صنعت پتروشیمی همین بس که به یکی از جدی ترین مباحث مدیران ارشد کشور به منظور اشتغال آفرینی و ارزش زایی و ارز آوری مورد توجه قرار می گیرد.

۵- ارزش محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی در حال حاضر بیش از بیست میلیارد دلار در سال است که دو سوم  آن یعنی بیش از چهارده میلیارد دلار از صادارت غیرنفتی را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر نزدیک یک سوم از تمامی صادارت کشور را محصولات پتروشیمی تشکیل می دهد. پس بیراه نیست اگر این چنین کانون توجه کارگزاران نظام در تمامی سطوح راهبردی قرار گرفته است.

۶- صنعت نفت ایران این روزها به توفیق بزرگ بازگرداندن سقف تولید به بیش از چهار میلیون بشکه در روز و همچنین بازپس گیری سهم بازارهای صادراتی خود در بازار بین المللی انرژی شده است. و به دنبال آن قدرت چانه زنی دیپلماسی انرژی کشور به نحو خیره ای کننده ای افزایش یافته است. این نوید بخش پیشرفت بیش از پیش تمامی صنایع انرژی محور تا افق ایران ۱۴۰۴ است.

۷- افتتاح بیست میلیارد دلار پروژه های پتروشیمی و فازهای متعدد پارس جنوبی که از آن بعنوان بزرگترین افتتاح تاریخ کشور یاد می شود به معنی برابری و حتی برداشت بیشتر ایران از میادین مشترک با کشور قطر همزمان با قدرت فرآورش، تصفیه و تبدیل آن به میعانات و محصولات فرآوری شده ی صنعت پتروشیمی است که از آن به جهش دوم صنعت پتروشیمی، نفت و گاز ایران یاد می شود.

۸- افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعنوان بزرگترین مرکز متمرکز پالایش و بنزین سازی جهان، کشور را از جمع کشورهای وارد کننده بنزین به باشگاه صادر کنندگان این محصول فوق راهبردی تبدیل می نماید.

۹- بر خلاف بسیاری از تحلیل گران اجتماعی که تنها آموزش و پرورش و آموزش عالی را سنگ بنا و زیر ساخت پیشرفت کشور می دانند، نگارنده عمیقاً معتقد است که پیشرفت ساختاری و سیستمی ایران اسلامی از طریق پیشرفت متوازن و همه جانبه صنعت پتروشیمی، نفت، گاز و پالایش ایران بعنوان مرکز ثقل ارتزاق ملی محسوب می شود. و همان گونه که لقمه ی حلال، پاک و طیب بزرگترین نقش را در جذب مبانی تربیتی، رشد فرهنگی و عاقبت به خیری فرزندان یک خانواده دارد، تسری سیستم های مدیریت مثبت کارآفرین دانش بنیان و ممزوج از نخبگی و خبرگی توامان در صنعت نفت همراه با مدل ها، استانداردها و مهارت محوری ها و توانمندی کارکنان  صنعت پتروشیمی و نفت ایران نزدیکترین و بهترین الگو برای اصلاح ساختاری و رفتار سازمانی دیگر بخش های تولیدی و تخصصی کشور در سه بخش دولتی عمومی و خصوصی کشور می باشد.

۱۰- البته و یقیناً خود صنعت یکصد و ده ساله ی نفت و پنچاه و شش ساله پتروشیمی هم نیازمند نونوارسازی با رویکرد تدریج گرایی منطقی و تفکر سیستمی در کنار مسئولیت پذیری، نتیجه گرایی، اولویت بندی، تمرکز بر گفتمان برُد برُد، هم کوششی، پیگیری هوشمند و اصلاح پیوسته ساختارها و مهمتر ازآن فرهنگ سازمانی خود می باشد. همیشه وضعیت خوب دشمن وضیعت عالی است. مگر اینکه بایستیم، لختی بیاندیشیم، بازخورد  بگیریم و اصلاح مستمر و گام به گام رویه ها، دستورالعمل ها، اساسنامه ها و دیگر قوانین بالادستی را در کنار شیفت پارادیمی و حرکت از انگاره فکری و تصویر ذهنی «نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی را به انگاره فکری و تصویر ذهنی پتروشیمی، نفت، گاز و پالایش » تبدیل کنیم. یادمان باشد که صد و ده سال خام فروشی بس  است و یادمان باشد که پتروشیمی و زنجیره صنایع تکمیلی آن درگاه اشتغال ملی و ثروت آفرینی دانش بنیان تا پانزده برابر نسبت به فروش نفت خام است.

با هم حرکت کنیم با هم قوی تریم. ایران اسلامی را دوباره از نو بهتر بسازیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.