طراحیِ خودمانیِ سرنوشت، حلقه یِ مفقوده یِ توفیقات الهی برای پیشرفت

0 50

۱– یکی از سنت های خوب ما ایرانیان، خانه تکانی اسفند ماه است. کاری که در میان تمامی مردم ایران مرسوم است. خانواده ها، جدای از طبقه اقتصادی یا اجتماعی شان، به این سنتِ پسندیده احترام می گذارند و با سبکی نیکو آن را به سرانجام می رسانند. در مبانی روایی اسلامی نقل شده است که دنیایِ محموسِ بیرونی، جهانِ کوچک یا عالَمِ اصغر است و دنیایِ بزرگ یا عالَمِ اکبر، در درون هر یک از ماست. راستی برای جهانِ بزرگتری که در درون ماست چه برنامه ای داریم؟ آیا هفته ای، ماهی و یا سالی می گذرد که ما به فکرِ خانه تکانی درونمان بپردازیم؟ آیا هیچ اندیشیده ایم که فاصله شکست و پیروزی، داشتن طرحی زیبا و برنامه ای مدون، برای حال و آینده ی زندگیمان است؟

۲- آیا می دانیم پیشرفتِ یکایک همه یِ ما در گرو داشتنِ سیستم هدف گذاری در زندگی است؟ آیا ما در زندگی خود هدفی داریم؟ آیا نقشه ای برای تحققِ رویاهایمان کشیده ایم؟ آیا اهدافِ خود را از قبل طراحی نموده ایم؟ آیا می دانیم که در سال آینده قرار است، چه کتاب هایی را مطالعه کنیم؟ آیا می دانیم در سال آینده یادگیری چه سازِ موسیقی را آغاز و پیوسته دنبال خواهیم کرد؟ آیا می دانیم سال آینده به چه شهرها و کشورهایی سفر خواهیم کرد؟ آیا می دانیم چه ارتباط معنوی با خدای سبحان خواهیم داشت و چه میزان زندگی معنوی ما غِنا پیدا خواهد کرد؟ آیا می دانیم سال آینده چقدر ثروت آفرینی خواهیم نمود و چه میزان درآمد خواهیم داشت؟ آیا می دانیم چه دوستانی از زندگی ما خارج و چه نوع دوستانی در زندگی خود پیدا خواهیم کرد؟ آیا می دانیم سال آینده چه زبان دوم یا سومی را خواهیم آموخت؟ آیا می دانیم سال آینده چه مدارج علمی را کسب خواهیم کرد؟ آیا می دانیم سال آینده چه مهارت های جدیدی را خواهیم آموخت؟ آیا می دانیم سال آینده چه شایستگی های حرفه ای را کسب خواهیم نمود؟

۳- آیا می دانید تنها سه درصدِ مردم، ایران هدف های خود را مکتوب می نویسند. ۹۷ درصد دیگر، هدف هایشان را نمی نویسند و یا عده زیادی از آنها اساساً بی هدف زندگی می کنند. مطمئن باشید که تمامی کسانی که در پیشرفت شخصی خود، در پیشرفت خانوادگی شان، در پیشرفت اجتماعی و در پیشرفت اهداف مدون سازمان های ایرانی نقش کلیدی ایفا می نمایند، عمدتاً همین سه درصد هستند، که اهداف مکتوب دارند. داشتن اهدافِ مکتوب در زندگی، همواره با انضباط و تعهدِ عمل گرایانه به آن، به زندگی انسان جهت، حرکت می دهد. به آدمی انگیزه می بخشد. اعتماد به نفس ما را بالا می برد. به زندگی نشاط می بخشد. در انسان انرژی می آفریند و مقصد و مسیر زندگی را روشن می نماید.

۴- بیاییم همین امروز بشینیم و کاری خدا گونه انجام دهیم. اهداف و برنامه های زندگی خود را برای سال آینده شفاف کنیم. مکتوب کنیم تا در مسیر پیشرفت متوازن قرار گیریم. با هدف و با برنامه در زندگی ظاهر شویم. بیاندیشیم و بیافرینیم و طوفانی از توفیقات الهی در زندگی خود بوجود آوریم. با غرور و افتخار زندگی کنیم. در زندگی خدا گونه و با یک طراحی سرنوشت و هدف گذاری، تمام مسیر زندگی را مشخص کنیم تا از زندگی خود یک شاهکار بسازیم. تا امروز و فردای  ما قرین توفیق، آرامش، توانگری، تندرستی، طراوت، کمال، علم، معنویت، ثروت و هزاران دستاورد دیگری شود که هر یک از ما برازنده یِ همه یِ آنها هستیم.

۵- خداوند هم همین گونه عمل می کند و به رسول گرامی اش می فرماید: “و تو چه می دانی که شب قدر چیست؟ یک شبِ قدر ارزشی والاتر از هزار ماه دارد.” مگر در شب قدر چه اتفاق خارق العاده ای می ا فتد. غیر از اینکه مقدراتِ یکساله یِ کائنات و انسانها برنامه ریزی می شود. یعنی مفهوم ارزش و مَرتَبَتِ شبِ قدر دلالت بر این معنا دارد که طراحی هر پدیده و هدف گذاری آن مهمترین نقش را در کیفیت آن خواهد داشت. اینکه چگونه ما انسان در جهان هستی نمود پیدا کنیم، بستگی به این دارد که چگونه طراحی سرنوشت، بعنوانِ حلقه ی مفقوده یِ پیشرفت و موفقیت برای زندگی خود بنویسیم و در عمل به آن متعهد شویم تا شاهد بر حرکتِ خداگونه یِ خود به عنوان جانشین خداوند در روی زمین قرار بگیریم و ایام ما قریت توفیقات زیبای الهی گردد.

۶- ما باید در یک طوفانِ فکری، ابتدا تمامی اهداف شخصی، خانوادگی، اجتماعی و سازمانی و حرفه ای خود را در تمامی جنبه های مادی و معنوی بنویسیم. این هدف ها حداقل بایستی شامل ۱۰۳ هدف باشد. گام دوم ما اولویت بندی این اهداف است. ما نیاز به حداقل استخراج دو تا پنج اَبر پروژه برای سال آینده ی خود در هر یک از حوزه هایِ زندگیِ خانوادگی، شخصی، اجتماعی و سازمانی داریم. گام سوم این است که برای هر کدام از این اهداف، برنامه ریزی زمانی معینی در نظر بگیریم و در تعهدی عمل گرایانه به آن پایبند بشویم. زیرا هدف گذاری بدون تعیین بازه زمانی هیچ ارزشی ندارد. انسانها وقتی برای یک هدف ارزشی قائل هستند که زمانی معین را برای تحقق آن در نظر گرفته باشند و در عمل هم با نوسانی حداکثر ۲۰ درصدی به آن پایبند باشد.

 ۷- مرحله چهارم ایجاد انگیزه برای تحقق هر هدف است. یعنی اینکه به متقاعد سازی ذهن و ضمیر و نظامِ باورهای خود برای تحقق آن هدف برسیم. هر هدفی ابتدا در ذهنِ آدمی محقق می شود و همین جاست که مولا علی (ع) می فرماید: قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ  “قدر هر کس به اندازه یِ بلندایِ همت اوست”. ما ابتدا در ذهن خود طراحی می کنیم و سپس در عالَمِ واقع، آن را خلق می کنیم. پس بدانیم که مرحله ی تجسم ِ خلاق و مجاب سازی ذهنی نقش حیاتی در تحققِ عینی اهداف ما دارد.

۸- برای تحقق این اهداف نیازمند برنامه ریزی هستیم. برنامه ریزی شامل ایجاد توازن بین زمان، بودجه و کیفیتِ تحقق اهداف می باشد. بهترین برنامه ریزی ها، انعطاف پذیرترین آنها می باشد. انعطاف پذیری نه یعنی اینکه از اهداف خود دست بکشیم، بلکه بدین معنا که روش های خود را برای تحقق اهداف مان به طور مستمر  و در بازه های زمانی یک ماه مورد بازبینی قرار داده و در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه به بالاترین کیفیت ممکن اهداف مان را محقق کنیم در حالیکه به مبانی اخلاق حرفه ای، مسئولیت اجتماعی و ملاحظات زیست محیطی و رابطه ی مطلوب با طبیعت برای انجام فعالیت ها و بالاتر از همه ی اینها، هم با پیگیری هوشمندِ اهداف، به همراستاییِ آنها و برنامه های اجرایی خود، با نظام کائنات و آموزه های معرفتیِ دینِ مبینِ اسلام و تعالیم فرهنگِ غنیِ شیعیِ جعفری هم وقوف کامل داشته باشیم. بدانیم که از نردبانِ حرام الهی نمی توان به عالی ترین دستاوردهای یک زندگی امید آفرین و توامان با پیشرفت رسید.

۹– با توکل بر ذات بی همتای پروردگار و توسل به دامان هایِ پاکِ اولیایِ الهی، حالا نوبتِ اقدام و عمل است. حالا نوبتِ کوشش است. حالا نوبتِ تلاش است. تلاشی باورمند، تلاشی هدفنمند، تلاشی روشمند و تلاشی هوشمند، ارکان چهارگانه ی هر حرکتی در جهت تحقق اهداف ما را تشکیل می دهند. هر اقدام کوچکی در مسیر تحقق اهداف را باید جدی گرفت. باور کنیم نابرده رنج گنج مسیر نمی شود. مزد آن گرفت جانِ برادر که کار کرد. مطابق برنامه ها، به کار مشغول شویم. روشمند و مطابق با استانداردهای هر حرفه و پیشه ای که داریم، عمل کنیم، کار کنیم که سرمایه ی جاودانی کاراست.  

۱۰- همه ی اهداف در دنیای یک انسان، در سایه کار و تلاش مستمر و پیوسته با چهار ویژگی فوق به دست می آید. پس هوشمندانه کار کنیم. مبتنی بر آگاهی، گرفتن بازخورد و اصلاح پیوسته روش ها اقدام کنیم. به نحوی که تلاش های ما همواره جدی، معقول و شدنی جلوه کند. به نحوی که در لحظه لحظه ی حرکت ما، فریادهای  قدرت مندی در درون ما افق های بلندِ توفیق و پیشرفت را ندا دهند. به ما انگیزه دهند. بیایید در سال جدید خودمان را از نو بسازیم. خانواده هایمان را از نو بسازیم. سازمان هایمان را از نو بسازیم. استان مان را از نو بسازیم. صنعت مان را از نو بسازیم. با هم حرکت کنیم با هم قوی تریم. ایرانی را دوباره از نو  بسازیم.

از بنیان گذاران تکنولوژی فکر که نزدیک ۲۰سال پیش سبک نوینی از زندگی را پیش رویم گذاشتند و پیوسته از آثارشان بهره می گیرم، ممنون و متشکرم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.