۱۰۰ هفته با پیشرفت ملّی

0 63
 1. در اولین روزهای سرد زمستان ۹۴ هفته نامه ی پیشرفت ملّی پا به عرصه ی وجود گذاشت و همچون نوزادی نوپا اندک اندک سِیر رشد و تکامل را پیش رو گرفت و رفته رفته در میان مطبوعات منطقه ای و پس از یک سالگی در بین رسانه های کاغذی ملّی جای خود را باز کرد.
 2. کار در حوزه فرهنگ و بطور خاص فعالیت مطبوعاتی شبیه جنگ در هیمالیا و سیبری است. همه در گرمای خانه هایشان و در محیط های پُرحرارت زندگی روزمره شان تو را تشویق و ترغیب می کنند اما در سرای سوزان و یخبندان های خردکننده ی منفی بیست درجه تنهای تنها باید راه خود ادامه دهی.
 3. پیشرفت ملّی نه یک هفته نامه که یک گفتمان در حال تبدیل به یک مطالبه ی سراسری در میان تمامی ایرانیان شده است. امروز بنیاد پیشرفت ملی ایرانیان دارای اساسنامه و نظامنامه مدون شده است. ایرانیانی که به چشم حسرت و دل پُرخون به بخش هایی از جهان می نگرند که در نیم قرن گذشته ره صدساله را دو گام، دو گام پیمودند و به کشورهای نزدیک به توسعه یافته رسیدند.
 4. هفته نامه پیشرفت ملّی در سیر تطّور و رشد مستمر خود به دور از هر نوع حاشیه ی زرد یا سیاه نمائی و بزرگ نمائی مشکلات و بحران های موجود در جامعه امروز ایران به تبیین راه کارها و توضیح روشها و تشریح دستورالعمل های مقبول برای پیشرفت متوازن در چهار ساحت زندگی شخصی، زندگی خانوادگی، زندگی سازمانی و زندگی اجتماعی ایرانیان می پردازد.
 5. توازن و میانه روی شاه کلید تمامی پیشرفت های قابل تصور در این چهار حوزه است. پیشرفتِ متوازن مفهوم عمیق و سخت وصولی است که حداقل مستلزم یک دهه کار باورمندِ، هدفمندِ، روشمندِ، هوشمند در مقیاس فردی و حاصل جمع حداقل پنجاه سال حرکت جمعی مردمان این سرزمین است.

نابرده رنج گنج میسّر نمی شود                         مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

 1. واقعیت این است که پیشرفت ما در هر یک از زمینه های خانوادگی، شخصی، سازمانی و اجتماعی به تنهایی توازن نمی آفریند و حاصل جمع رشد متوازن ما در این چهار بخش است که به خلق توانگری منجر می شود. توانگری و ناتوانی همان شاخص کلیدی است که جوامع و ملت ها را از هم متمایز و جدا می سازد.
 2. مسیر و ابزار این توانگری در کشورهای جهان از دل و درون سازمان های مختلف آنها می گذرد. بین ۵ تا ۱۰ هزار سازمان در هر کشور وجود دارد. هر یک از این سازمان ها نیز ابعاد تکنولوژی، فرهنگ، ساختار و انسان های شاغل درون آنها را در بر
  می گیرد. هفته نامه پیشرفت ملّی رسالت خود را تقویت توانگری ملّی در این ابعاد چهارگانه قرار داده و معتقدیم تنهاترین، مطلوب ترین و کم هزینه ترین راه وصول به پیشرفت ملّی ” حرفه ای گرائی در سازمان و مدیریت است” .
 3. حرفه ای گرائی در سازمان و مدیریت، در سازمان خانواده، سازمان محل کارمان و در سازمان های مردم نهاد در محیط اجتماعی به یک روش حکم می راند. یعنی حرفه ای گرائی با دو بال حرفه ای گرائی اخلاقی در سازمان و مدیریت متشکل از اولویت بندی، مسئولیت پذیری، تفکر سیستمی و نظامند، انعطاف پذیری در حصول نتایج، نتیجه گرائی، هم کوششی و فهمیدن پیش از تمنای فهمیده شدن و نو نوارسازی دائمی و اشتغال به احوال خود در کنار اخلاقیات شخصیت و منش نظیر راست گفتاری، درست کرداری، امانت داری، وفای به عهد، پاک دستی، پاکدامنی، خویشتن داری، تاب آوری، انصاف، شجاعت در بیان حقیقت و پذیرش واقعیت نمونه های آن هستند.
 4. موفقیت، توفیق، توانگری و پیشرفت را روی طبق طلائی به کسی، به خانواده ای، به سازمانی، به مدیریتی یا به ملتی تقدیم نمی کنند و دستیابی به این مهم مستلزم اراده ی منسجم پدران، مادران، مدیران و راهبرانی و رهروانی باورمند، نظامند، هوشمند و هدفمند است که با تدریج گرائی منطقی و حرکتی آهسته و پیوسته و با ارج نهادن به تمامی کوشش های فردی، خانوادگی، سازمانی، اجتماعی و ملّی راه را برای پیشرفت ملّی، توانگری ملّی و توسعه ی ملّی فراهم آورند.
 5. نمی دانم هفته نامه ی پیشرفت ملّی در قامت یک رسانه تا چه زمانی یارائی و توان ادامه ی حیات در بوران، سرمای سوزان و هوای بس ناجوانمردانه ی سرد حاکم بر حوزه ی فرهنگ در بخش خصوصی را خواهد داشت اما یقین دارم که مسیر پیشرفت ملّی ایرانیان از مسیر ثروت آفرینی دانش بنیان، کارآفرینی و اشتغال، سرمایه گذاری و فاینانس، صنعت و اقتصاد، مدیریت راهبری پدرانه و با پشتکار و مداوت کوشش ها، اعتماد به نفس، محبت و خیرخواهی، گرایش توانگرانه نسبت به پول، تفکر هوشمندانه و درک حقایق تکان دهنده ی پیرامون توانگری و قوانین نانوشته ای مثل قانون خلاء، قانون خلاقیت، قانون فرمان افزایش، قانون دعا و توسل و توکل، قانون استقلال مالی و پیگیری خودشکوفائی شخصی و خانوادگی توأمان و متوازن با شکوفایی سازمانی و اجتماعی و شکوه توانگری و پیشرفت ملّی می گذرد. یادمان باشد که ما همان ملتی هستیم که در زمان کورش و داریوش اول ۴۲% تمامی خشکی های جهان قلمرو ایران و ایرانیان بوده است و ما پیشرفته ترین کشور جهان برای قرن ها بودیم و این تکرار پذیری صددرصد دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.