مرور برچسب

انگیزه کافی

چرا نمی توانیم تصمیمات مان را عملی کنیم؟

بارها تصمیم گرفته ایم که: - صبح ها نرمش کنیم - زبان انگلیسی یاد بگیریم - کمتر غذا بخوریم تا به وزن دلخواه برسیم - هر روز کمی پیاده روى کنیم - کتاب خواندن را شروع کنیم اما هر بار یکی از این دو اتفاق برایمان افتاده است: - یا اصلا شروع…